-
-
-
-
tagasi tulemuste juurde
1/754
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Aruküla, Lubjamäe
Eesti, Pärnu maakond

Küsi maaklerilt lisainfot

maakler, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige KMR 17904

Lisainfo

.

Kirjeldus

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara: kinnisasi Lubjamäe, Aruküla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 16029550, katastritunnus 86301:001:0430, maatulundusmaa pindalaga 3,09 ha.
Koormatised kinnistusraamatus:
III jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.
IV jakku on kantud hüpoteek summas 30 000,00 eurot M. Kadaja kasuks. Hüpoteek kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.
Lisainfo: Hoonestatud kinnistu pindalaga 3.09 ha, 100% maatulundusmaa, kinnistu kõlvikuline koosseis: haritav maa 1,78 ha, metsamaa 0,54 ha. Juurdepääs avalikult teelt puudub. Kinnistul asub ehitusregistri andmetel 2 hoonet: Suvila- aiamaja, (ehitise seisund püstitamisel) ja üksikelamu (ehituse seisund kavandamisel).Ehitusluba hoonete püstitamiseks olemas.
Hoonete seisukord: lagunevas seisukorras. Vesi puurkaevust, elektriliitumine puudub.
Alghind: 40 000 euro(t).
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82459 ning tasuda tagatisraha 4 000 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.06.2024 10:30 oksjonil ID82459 osalemise eest. Kinnisvara: Lubjamäe, Lääneranna vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.06.2024 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2024 kell 12:00 ja lõpeb 07.06.2024 kell 10:00.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumine algab 07.06.2024 kell 11:00 ja lõpeb 18.06.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).
Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Mai Kõvatomas, gsm +372 56980324, e-post mai.kovatomas@pindi.ee.
Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424031, e-post buroo.albert@taitur.net või jana.joesalu@taitur.net.

——————————————————————————————————————————————————-

Küsi maaklerilt lisainfot

maakler, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige KMR 17904