-
-
-
-
tagasi tulemuste juurde
1/755
Harju maakond, Kiili vald, Arusta küla, Männisalu
Eesti, Harju maakond

Küsi maaklerilt lisainfot

kutseline vanemmaakler tase 6 KKM 198477, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige KMR 80860

Lisainfo

Elekter, kaev.

Kirjeldus

Müüa elamumaa kinnistu, mis asub 5,7 km kaugusel Kiilist. Kinnistu on privaatne, asub transiitliiklusest eemal.
Kinnistuni viib tolmuvaba kattega tee. Elektriliitumine olemas. Tarbevee jaoks rajada puurkaev, kanalisatsioon kogumiskaevu baasil.

Kinnistu piirid on muutmisel, müüdava maa piirid kuulutuse fotodel.

Ehitusõigus ja arhitektuursed-ehituslikud tingimused:

1 Suurim ehitisealune pind krundil kokku – 500 m2 (ehitistealuse pinna moodustavad kõik
krundil olevate ehitusloa kohustuslike hoonete, ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste
ehitisealuste pindade summa).
2 Suurim hoonete arv krundil kokku – 4 (1 üksikelamu ja 3 abihoonet). Projekteeritavate ehitiste
kasutamise otstarve – 11101 ja 12744.
3 Suurim korruselisus – 2 (üksikelamu), 1 (abihoone).
4 Suurim kõrgus maapinnast – 9,0 m (üksikelamu), 4,5 m (abihoone). Hoonete ± 0.00 kõrgus –
min. 0,30 m maapinnast. Siduda abs. kõrgusega.
5 Katus – kaldkatus, katusekatte materjal: katusekaldele vastav ja arhitektuurselt sobiv.
6 Projekteeritavad hooned peavad järgima piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid
ning moodustama harmoonilise ansambli naabruses paiknevate ehitistega. Abihoone ja nende
välisviimistlus peavad sobima üksikelamuga. Hoonetel tuleb eelistada naturaalseid materjale
(puit, kivi, betoon, metall, katusekivi). Välisviimistluses ei ole lubatud looduslikke materjale
imiteerivate kunstmaterjalide (näiteks: plastik välisvoodrilaud) jmt plast- ning
metallfassaadikattesüsteemide kasutamine. Esitada hoonete värvilahendused. Näidata
hoonestuse kaugus krundi piiridest ja naaberhoonetest.
7 Hoonete ehitamine on lubatud ainult kinnistu lõuna osasse. Hoonestusala on esitatud
käesoleva korralduse lisas 2.
8 Piirded projekteerida naabruses olemasolevate piirdeaedade lahendustega kooskõlas.
Teedepoolsed kuni 1,40 m (läbipaistev puitaed), kruntide vaheline kuni 1,60 m (võib ka olla
võrkaed). Mitte rajada massiivpiirdeaeda (müüri, planku). Piirdega võib piirata elamut
ümbritseva õueala kuni ca 2000 m2. Esitada piirdeaia eskiislahendus.
9 Projekteerimisel lähtuda siseministri 30. märtsi 2017 määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad
tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”.
10 Liikluskorraldus ja juurdepääs: lahendada vastavalt projekteerimisnormidele. Teede
planeerimisel lähtuda Eesti standardist.

Hetkel on käsil kinnistu piiride muutmine, mille tagajärjel saab olema kinnistu sellise kujuga kui viimasel fotol POS 2.

Helista ja küsi lisa!

——————————————————————————————————————————————————-

PANGA SOODUSTUSED Teeme koostööd kõikide suuremate pankadega! Meie kliendina teenindatakse Sind eelisjärjekorras ning kodulaenu lepingutasule kehtivad soodustused.

VAHENDAMINE Pindi Kinnisvara on pakkunud esindusteenust kinnisvaraturul alates 1995. aastast. Suurima Eesti kinnisvarabüroona oleme esindatud 18 linnas.

OSTUESINDUS Otsid endale kinnisvara? Muudame Sinu otsinguprotsessi sujuvaks ning meeldivaks kogemuseks. Meil on suur kliendibaas ja südikad maaklerid.

HINDAMINE Meie 30 kutselise hindaja eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik finantsasutused! Hindame nii elukondlikku kui ärikinnisvara.

HALDAMINE Pakume kinnisvara haldamisel täislahendust: raamatupidamist, tehnosüsteemide hooldust, heakorratöid kinnistul ja hoones, ehituse- ja renoveerimistööde korraldamist, energia-, vee ja kommunikatsiooniteenuste vahendamist ja eripuhastusteenuseid.

JURIIDILINE NÕUSTAMINE Pindi Kinnisvara tütarettevõtte Realia Õigusbüroo spetsialistid on Sulle abiks kõigis kinnisvara puudutavates juriidilistes küsimustes.

Täpsemalt loe ja võta ühendust: https://www.pindi.ee/ või konsulteeri oma maakleriga.

Küsi maaklerilt lisainfot

kutseline vanemmaakler tase 6 KKM 198477, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige KMR 80860