-
-
-
-
tagasi tulemuste juurde
3/754
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev, Kooli tn 6
Eesti, Pärnu maakond

Küsi maaklerilt lisainfot

kutseline maakler KKM 131704, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige KMR 17904

Lisainfo

.

Kirjeldus

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja
oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1-toalise korteriomandi, registriosa nr. 4055106, asukohaga Kooli tn 6-10, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa
vald, Pärnu maakond (katastritunnus 80501:001:0081; üp: 31.20m2, 3.korrus; kaugküte; korter tegelik
seisukord teadmata).
Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Reaalkoormatis Eesti Vabariik kasuks. Avalik-õiguslik
reaalkoormatis vastavalt 12.02.2009.a. sõlmitud lepingu punktile 3.3. Kanne asub 1. järjekohal.
12.02.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.03.2009. Keelumärge kinnisasja käsutamise
keelamiseks Osaühing Tootsi Kommunaal (registrikood 10998910), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood
37604234718) kasuks. 16.10.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 23.10.2019.
Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ning keelumärge kustutatakse. Reaalkoormatis jääb
kehtima.
Alghind: 4 800 euro(t).
Omanik: Priit Türkson (isikukood 38607316514)
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud
vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=77084 ning tasuda
tagatisraha 240 eurot Rannar Liitmaa arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus:
„Tagatisraha 11.10.2023 11:00 oksjonil ID77084 osalemise eest. Kinnisvara: Kooli tn 6, Põhja-Pärnumaa
vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema
laekunud hiljemalt 11.10.2023 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha
arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise
päevale järgneval tööpäeval.
Enampakkumisele registreerimine algab 19.09.2023 kell 17:00 ja lõpeb 11.10.2023 kell 11:00.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad
enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumine algab 11.10.2023 kell 12:00 ja lõpeb 18.10.2023 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2
minut(it).
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).
Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale
järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast
üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul.
KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui
nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel
on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel
enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post:
rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464.
Maakler Mai Kõvatomas
Tel: 56 980 324
E-post: mai.kovatomas@pindi.ee
Menetluse nr: 175/2018/828
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee

Küsi maaklerilt lisainfot

kutseline maakler KKM 131704, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige KMR 17904