-
-
-
-
tagasi tulemuste juurde
1/762
Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Haava tn 20
Eesti, Lääne maakond

Küsi maaklerilt lisainfot

maakler

Lisainfo

Sissepääs tänavalt.

Kirjeldus

Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
garaažiboksi, registriosa nr. 2568232, asukohaga Haava tn 20-16, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond (katastritunnus 18301:011:0031; üp: 19.80 m2; vajab renoveerimist; puituksed; elektrivarustus puudub).
Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Krediidikaitse Grupp OÜ (registrikood 11693223), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 27.10.2023 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.10.2023.
Enampakkumise tulemi arvelt nõuded rahuldatakse ning keelumärge kustutatakse.

Alghind: 3 000 euro(t).

Omanik: Sergei ***** (isikukood 379092*****)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82586 ning tasuda tagatisraha 150 eurot Rannar Liitmaa arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB).
Makseselgitus: „Tagatisraha 10.06.2024 10:00 oksjonil ID82586 osalemise eest. Kinnisvara: Haava tn 20, Haapsalu linn, Lääne maakond“.
Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest.
Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.06.2024 kell 10:00.
Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.05.2024 kell 17:00 ja lõpeb 10.06.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.06.2024 kell 11:00 ja lõpeb 17.06.2024 kell 11:00.
Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil.
Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada.
Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post:
rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44.24.016; 53.030.464
Maakler Ätli Altosaar
Tel: 5698.9421
E-post: atli.altosaar@pindi.ee
Menetluse nr: 175/2023/2538
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 442.9973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja KRISTEL LOBJAKAS
Telefon: 4429.973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 2258779

Küsi maaklerilt lisainfot

maakler