-
-
-
-
tagasi tulemuste juurde
3/795
Harju maakond, Kuusalu vald, Pärispea küla, Instituudi
Eesti, Harju maakond

Küsi maaklerilt lisainfot

maakler

Lisainfo

.

Kirjeldus

Kinnistule pääseb asfaltkattega Loksa-Pärispea
teelt (riigimaantee nr 11285)

Merega piirneval Instituudi kinnistul asub 2-5-korruseline nn instituudihoone ning selle abihooned.
Ehitisregistris on Instituudi kinnistuga seotud 12 ehitise andmed.

Maa-ameti andmetel on maaüksuse hoonestuse hoonealune pindala 3 845 m2. Hoone kaugus merest 35 meetrit ning sõiduteest 53 meetrit.

Instituudi kinnistuni pääseb asfaltkattega Loksa-Pärispea teelt, mis on heas seisukorras.

Kinnistul puudub elektrivarustus. Lähim trafoalajaam (nr 2039) asub kirdekaares kinnistu piirist 490 meetri kaugusel Paloneeme kinnistul.

Instituudi kinnistuni on välja ehitatud uus veetorustik, mis on ühendatud Pärispea küla ühisveevärgiga (veepumplast nr 16660, kaugus 2,7 km).

Instituudi ühiskanalisatsioon ning Hara lahe kaldal asuv reoveepuhasti kompleks on täielikult amortiseerunud. Reovesi imbub puhastisse jõudmata pinnasesse.

Küsi maaklerilt lisainfot

maakler