Viimati muudetud:
22.11.2017

Asukoht

Aisa äripark asub logistiliselt väga heas asukohas Tartu linna piiril Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maantee alguses, kesklinna on 5,5 km ja Lääneringteele 1,6 km. Kokku on äripargis 4 hoonestatavat kinnistut ja tanklakinnistu. Ala piirneb lõunast maantee ja põhjast lähiaastatel hoonestatavate korterelamukruntidega, Looga kvartaliga.

Keskkond

Märja elanike arv ja infrastruktuur arenevad. Vahetus läheduses elab ligi 1000 elanikku ja see arv kasvab uute elamuarenduste toel veelgi – ainuüksi arendatavale alale lisandub järgmise viie aasta jooksul 250-300 uut eluruumi vähemalt 800 elanikuga. Maantee ääres paiknevatele naaberkinnistutele on planeeritud valdavalt stock office ja/või laotüüpi arendused ning tankla. Igapäevaselt läbib maanteelõiku keskmiselt 7200 sõidukit, mis ületab Eesti keskmist liiklustihedust.

Kinnistu

Juurdepääs pakutavatele kinnistutele on Märja alevikku suunduvalt Keskuse tänavalt ja Aretuse tänavalt. Kinnistute pindala jääb vahemikku 4871-5987 m2, sihtotstarve 100% ärimaa. Detailplaneeringu 54DP06 kohaselt on igale kinnistule lubatud ehitada üks hoone ehitusaluse pindalaga 1950-2060 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 10 m ja korruste arv 1–3. Hind sisaldab teedevõrku ning teisi kommunikatsioone liitumispunktis, mis rajatakse 2018. aasta jooksul. Võimaluste piires arvestatakse ostjate soove.

Hind

32 €/m2.

Küsi maaklerilt lisainfot

maakler, kinnisvara nooremhindaja (tase 5)